Eva Peltrámová - SM systém

Cvičení SM systém

Individuální lekce SM systému

Aby bylo cvičení SM systém co nejúčinnější, je nutné ho provádět pravidelně (nejlépe každý den 10 – 20 minut), ale také BEZCHYBNĚ. Individuální lekce SM systému vám nabízí kvalitní zaučení s veškerými detaily.

Cvičení pro začátečníky

SM systém má 12 základních cviků. Při první návštěvě ode mne klient dostane 3-5 cviků s vytisknutými cviky. Při další návštěvě cviky zkontroluji, případně zkoriguji a zadám další cviky. Cílem našich lekcí je se naučit všech 12 cviků, neboť každý cvik dá tělu něco jiného. Je to ucelená metoda. Počet lekcí na zvládnutí základních 12 cviků je individuální.

Cvičení pro pokročilé

Kdo má zájem, naučí se u mne cvičení SM systém pro pokročilé, kdy se zvyšuje obtížnost různými variantami a cvičením na balanční podložce.

Cvičíme v pohodlném oděvu a v ponožkách.

Nabízím individuální cvičení 30 minut nebo 60 minut.

Cviky SM systém

Způsob jak detailně provedete cviky SM systém je velmi důležitý. Proto každému, kdo chce s cviky SM systému začít doporučuji úvodní kurz SM systému pod mým odborným vedením. Nezačínejte se učit cviky SM systému sami, cvičení by Vám pravděpodobně nepřineslo to, co od něj očekáváte.


© 2012 Eva Peltrámová Praha 10 | SM systém - fyzioterapeutické cvičení nejen pro páteř