Eva Peltrámová - SM systém

Cvičení na ploché nohy

Ploché nohy

Plochá noha a hallux valgus jsou projevem poruchy spirální stabilizace na dolní končetině. Všechny tři spirály propojují pohyb paže s šikmými břišními svaly. Dále navazuje činnost m. gluteus maximus, který napíná fascii latu. Fascia lata tonizuje m. tibialis anterior, který zvedá klenbu nožní.

Při zvednuté klenbě se zapojí m. abduktor hallucis a vrací palec do vyrovnané pozice. Klenba nožní se tvoří při optimálně koordinované a stabilizované chůzi v době opory na jedné dolní končetině.

Klenbu nožní vytváří pohyb paží při chůzi, který aktivuje spirální stabilizaci. Klenba nožní je tedy funkce celotělová a ne místní. Proto ji musíme cvičit a léčit komplexním obnovením spirální stabilizace a ne jen místně. Bez klenby nožní bude chůze nestabilní.

Ukázky práce klenby nožní

Při zvednuté klenbě se zapojí sval m.abductor hallucis (odtahovač palce) a vrací palec do vyrovnané pozice.

Pasivní plochá noha a aktivní klenutá noha - pohled ze strany

Pasivní plochá noha a aktivní klenutá noha - pohled ze strany

Pasivní plochá noha a aktivní klenutá noha - pohled zepředu

Pasivní plochá noha a aktivní klenutá noha - pohled zepředu

 

Cvičení ploché nohy

SM systém vedle cviků na léčení bolesti zad a vyhřezlé bederní ploténky nabízí také účinné cviky na léčení ploché nohy. Jak vyplývá z hlavního výkladu problému ploché nohy, je potřeba léčit klenbu nožní komplexne jako problém celého těla nikoliv jako problém plosky nohou.


© 2012 Eva Peltrámová Praha 10 | SM systém - fyzioterapeutické cvičení nejen pro páteř