konec bolesti zad

Eva Peltrámová

SM systém - spirální stabilizace

regenerační cvičení a masáže

cvičení masáže poradenství

SM systém výhřez ploténky - příčina bolesti

Příčina

Příčina výhřezu bederní ploténky je vždy stejná - porucha spirálního zřetězení svalů v průběhu pohybu zad (břišní svaly jsou nejdůležitější částí zřetězení).

Důsledkem spirálního zřetězení svalů je potom přetrvávání vertikální stabilizace pohybu a tím zvýšený tlak na ploténku.

Pokud namáhání ploténky trvá delší dobu dojde k degeneraci ploténky a nakonec dojde k prasknutí její zadní části (anulus fibrosus). Prasklinou pak odtéká řídká hmota nucleus pulposus, která ploténku vyplňovala a dojde ke snížení ploténky. To má za následek stlačení nervového kořene v obratli a bolest zad.

Léčení

Léčba ploténky spočívá ve zvýšení celé ploténky a obzvláště její zadní části. Dosahuje se toho cviky SM systému zaměřenými na aktivaci spirální stabilizace zad.

Názorné ukázky

Na obrázcích je znázorněno jak při nesprávné stabilizaci zad dochází k namáhání ploténky a jaké následky to má na nervový kořen. Vidíte různé fáze zátěže a výhřezu ploténky až k naprosté degeneraci. Pokud není výhřez ploténky včas léčen, může postihnout další sousedící segmenty páteře.

Vyhřezlá meziobratlová ploténka páteře a jednotlivé části ploténky

Výhřez ploténky

Výhřez ploténky

Léčení vyhřezlé ploténky

Léčení vyhřezlé ploténky zvýšením zvláště zadní části ploténky

Neléčená ploténka

Neléčená ploténka, která časem zcela zdegeneruje a sníží se pohyblivost obratle ...

Neléčená ploténka, která časem zcela zdegeneruje

Nesprávná stabilizace pohybu

Příčinou, proč je ploténka nesprávně namáhána a dojde k jejímu přetížení a nakonec k výhřezu ploténky je nesprávná stabilizace pohybu zad - místo spirální stabilizace pohybu je používána vertikální stabilizace pohybu.

Při léčení výhřezu ploténky se proto zaměřujeme na takové cviky, které podporují spirální stabilizaci pohybu. Obrázky ukazují jaké důsledky mají na ploténku oba typy stabilizace.

Vertikální stabilizace zad

Vertikální stabilizace zad - je optimální stabilizací klidové polohy ...

Vertikální stabilizace zad

Spirální stabilizace zad

Spirální stabilizace zad - je optimální stabilizací při pohybu ...

Spirální stabilizace zad

Uvolnit nervový kořen

Při výhřezu ploténky dochází k útlaku nervového kořene a s ním spojeným bolestem - často se jedná o vystřelující bolest zad.

Poškozená ploténka snížená v zadní části má za následek útlak nerového kořene (zeleně)

Poškozená ploténka snížená v zadní části

Zdravá ploténka po vyléčení

Zdravá ploténka dostatečně silná a odolná uvolní tlak na nervový kořen a zajistí návrat ke zdraví

Zdravá ploténka dostatečně silná a odolná

Cvičení SM systém

Více se o principu SM cvičení můžete dočíst zde:

Dvanáct základních cviků SM systému včetně fotografií a popisu najdete zde: