Eva Peltrámová - SM systém

Výhřez plotének - příčina bolesti zad

Výhřez bederní ploténky

Příčina výhřezu bederní ploténky je vždy stejná - porucha spirálního zřetězení svalů v průběhu pohybu zad (břišní svaly jsou nejdůležitější částí zřetězení). Důsledkem spirálního zřetězení svalů je potom přetrvávání vertikální stabilizace pohybu a tím zvýšený tlak na ploténku. Toto namáhání ploténky pokud trvá delší dobu vede k degeneraci ploténky a nakonec dojde k prasknutí její zadní části (anulus fibrosus). Prasklinou pak odtéká řídká hmota nucleus pulposus, která ploténku vyplňovala a dojde ke snížení ploténky. To má za následek stlačení nervového kořene v obratli a bolest zad.

Léčení vyhřezlé ploténky cviky SM systému

Léčba ploténky spočívá ve zvýšení celé ploténky a obzvláště její zadní části. Dosahuje se toho cviky SM systému zaměřenými na aktivaci spirální stabilizace zad. V následujících obrázcích je demonstrováno jak dochází k namáhání ploténky při nesprávné stabilizaci zad a jaké následky to má na nervový kořen.

Výhřez ploténky - ukázky

Na obrázcích jsou znázorněny různé fáze zátěže a výhřezu ploténky až k naprosté degeneraci. Pokud není výhřez ploténky včas léčen, může postihnout další sousedící segmenty páteře a bolest se zvětšuje.

Vyhřezlá meziobratlová ploténka páteře a jednotlivé části ploténky

Vyhřezlá meziobratlová ploténka páteře a jednotlivé části ploténky

Výhřez ploténky

Výhřez ploténky

Léčení vyhřezlé ploténky zvýšením zvláště zadní části ploténky

Léčení vyhřezlé ploténky zvýšením zvláště zadní části ploténky

Neléčená ploténka, která časem zcela zdegeneruje a sníží se pohyblivost obratle

Neléčená ploténka, která časem zcela zdegeneruje a sníží se pohyblivost obratle

 

Důsledky vertikální a spirální stabilizace pohybu

Příčinou, proč je ploténka nesprávně namáhána a dojde k jejímu přetížení a nakonec k výhřezu ploténky je nesprávná stabilizace pohybu zad - místo spirální stabilizace pohybu je používána vertikální stabilizace pohybu.

Při léčení výhřezu ploténky se proto zaměřujeme na takové cviky, které podporují spirální stabilizaci pohybu. Obrázky ukazují jaké důsledky mají na ploténku oba typy stabilizace.

Vertikální stabilizace zad - je optimální stabilizací klidové polohy

Vertikální stabilizace zad - je optimální stabilizací klidové polohy

Spirální stabilizace zad - je optimální stabilizací při pohybu

Spirální stabilizace zad - je optimální stabilizací při pohybu

 

Útlak a uvolnění nervového kořene

Při výhřezu ploténky dochází k útlaku nervového kořene a s ním spojeným bolestem - často se jedná o vystřelující bolest zad.

Poškozená ploténka snížená v zadní části má za následek útlak nerového kořene (zeleně)

Poškozená ploténka snížená v zadní části má za následek útlak nerového kořene (zeleně)

Zdravá ploténka dostatečně silná a odolná uvolní tlak na nervový kořen a zajistí návrat ke  zdraví

Zdravá ploténka dostatečně silná a odolná uvolní tlak na nervový kořen a zajistí návrat ke zdraví

 

Léčba bolest zad

SM systém ze zaměřuje především na léčení bolesti zad a vyhřezlé bederní ploténky. Princip léčby spočívá v nasazení takových cviků, které vedou k aktivaci spirálníá stabilizace zad během pohybu. Potíže plotének jsou totiž způsobeny převážně nesprávnou vertikální stabilizací. Vertikální stabilizace je vhodná pouze v klidovém stavu, ale nehodí se při pohybu.


© 2012 Eva Peltrámová Praha 10 | SM systém - fyzioterapeutické cvičení nejen pro páteř