Podporujte relaxaci a protažení ohybačů kyčle

SM systém Eva Peltrámová - Úvodní stránka
Podporujte relaxaci a protažení ohybačů kyčle
Návrat

Podporujte relaxaci a protažení ohybačů kyčle a zkuste někdy tento cvik ze sady cviků na rehabilitaci a relaxaci těla. jak je dobře patrné ze snímku cvičence, pacient poklekává a současně drží v tahu oběma rukama cvičební pomůcku gumu nataženou. Právě guma napíná a relaxuje potřebné svalové partie.